Dataleverandøren med allsidig kompetanse

i Indre Østfold

Support

TeamViewer

IP-adresse

ipadresse.no

myip.com

16
Aug
2018
PDFPrintE-mail

Hastighetsforbedring

Sommeren 2018 ble fiberhastigheten i Askim oppgradert. Utstyret til linken mellom Askim og Skiptvet ble også byttet. Dette ga en betydelig bedring av kapasiteten. Samtidig ser vi at behovet hos flere abonnenter øker kraftig. Mens det tidligere kunne fungere greit med en max hastighet på 5 eller 7.5 Mbit/sek ser vi nå at stadig flere skulle ønske hastighet på 10Mbit eller høyere. Det er dessverre ganske krevende å få til en høyere hastighet over linken fra Askim til Skiptvet. 

Hos enkelte abonnenter har vi registrert at lokale forhold begrenser opplevd hastighet. I noen av tilfellene har bytte av lokalt, trådløst utstyr bedret situasjonen.


6. mars 2018

Behov for mer hastighet?

Nettet har i lang tid fungert stabilt og godt.

Likevel ser vi at det er perioder der det er behov for høyere hastighet eller bedre kapasitet. Dette skjer bl. a. i skoleferier (mange som skal se på film samtidig). I slike perioder er linken vår fra Askim til Skiptvet en begrensende faktor. Det er ganske enkelt ikke mulig, med det nåværende utstyret, å få mer data overført. Den enkelte bruker vil kunne oppleve dette som at f, eks. en film "hakker" av og til, mens det i andre perioder fungerer helt fint.

Det er flere ting som kan gjøres i slike situasjoner, bl. a. å sjekke at filmen ikke kjøres i HD-kvalitet.

Vi har også tanker om å fjerne den nevnte "flaskehalsen" mellom Askim og Skiptvet. Det betyr å installere nytt utstyr på begge steder. Dette er noe vi har tenkt å gjøre så snart det blir varmt i været og snøen er borte.

Med en raskere link fra Askim vil neste flaskehals trolig være abonnementet vi har i Askim. Dette kan også oppgraderes - noe vi kommer tilbake til når det blir aktuelt.

 
20
Apr
2010
PDFPrintE-mail

Ny, raskere linje

Nå er ny linje bestilt. Antatt levering er 6. mai 2010. Med ny hastighet får vi endelig mulighet til f. eks. å se på film uten at det hakker, og nedlasting av filer vil kunne gå raskere.

Alle abonnenter får brev med tilbud om utvidelse av hastigheten. Du har også mulighet til å ta kontakt direkte på tlf. 6980 9766.

Vi har til å begynne med valgt å tilby nedlastingshastigheter på 2500 kbit/sek og 4500 kbit/sek. Opplastingshastighet: 512 kbit/sek. Det er også en mulighet for en utvidet opplastingshastighet for de som trenger dette (f. eks. dersom du kobler deg opp mot jobben hjemmefra).

 
27
Mar
2010
PDFPrintE-mail

Oppgradering av nettet

Som nevnt i en annen artikkel her på ik-nett.no har det vært variabel hastighet den siste tiden. Dette er vi nå i ferd med å rette på!

De første nye boksene er allerede på plass. Først ble linken fra Produksjonsparken til Svae oppgradert. Deretter linken fra Svae til Vammeli. Dette betyr i praksis at de mest krevende linkene er dekket med nytt utstyr.

Som neste trinn i oppgraderingen kommer utstyr hos de klientene som er mest plaget med dårlig hastighet. I løpet av april bør dette være på plass.

Samtidig er vi i forhandlinger med de som leverer internettlinjen til oss om bedre hastighet. Det kan se ut til at dette kan gå i orden i løpet av 1 - 2 måneder. Det blir lagt inn informasjon om dette etter hvert.

 

   
26
Dec
2009
PDFPrintE-mail

Bedre hastigheter

Det trådløse nettet vi benytter ble bygget ut høsten 2004, og er altså mer enn 5 år gammelt. Da systemet ble satt i drift hadde vi rikelig kapasitet ut mot Internett - en kapasitet som vi ikke var i nærheten av å benytte fullt ut. I løpet av disse årene har kravene til hastighet øket, og vi merker nå at det er behov for å få en raskere linje. Arbeidet med dette er allerede igang. Det er imidlertid en ganske omfattende prosess å gjøre et slikt bytte. Vår nåværende leverandør kan ikke levere bedre hastighet til en bra pris, og vi må derfor bytte leverandør også. Dette har i sin tur innvirkning på oppsettet av bl. a. e-post.

De første skrittene for å gjøre dette byttet er allerede i gang. Det trengs likevel fortsatt en del jobbing for å gjøre selve oppgraderingen - bl. a. testing av nytt trådløst utstyr. Dette vil starte i løpet av senvinteren.

I mellomtiden - gi oss gjerne tilbakemelding om hva slag ønsker dere har når det gjelder økt hastighet.

 
26
Dec
2009
PDFPrintE-mail

Ustabilitet / dårlig hastighet

Siden Oktober har det i kortere perioder vært problemer med dårlig hastighet i nettet. Noen ganger kommer det opp melding om at "Siden kan ikke vises" og lignende, og filmer man ser på stopper opp og er "hakkete".

Vi har gjort en del undersøkelser omkring dette og lokalisert et par "ømme" punkter i nettet. Det ene av disse punktene er vår basestasjon i Produksjonsparken i Askim. Årsaken til problemene ser ut til å være annet trådløst utstyr i nærheten. Vi har forsøkt å endre kanalen vi sender på, men dette har kun gitt en midlertidig forbedring. Det ser derfor ut til at vi må bytte til annet utstyr som kan benytte andre kanaler der det er mindre annen trafikk.

Some et lite "plaster på såret" lot vi være å fakturere for en måned høsten 2009.