Dataleverandøren med allsidig kompetanse

i Indre Østfold

Support

TeamViewer

IP-adresse

ipadresse.no

myip.com

PDFPrintE-mail

Hva koster en LastMile løsning?

Det er et par viktige faktorer som spiller inn når det gjelder kostnader for å sette opp en LastMile løsning:

  • Avstand mellom punktene (større avstand krever litt dyrere utstyr enn liten avstand)
  • Tid for å installere (hvor lett eller vanskelig er det å legge kabel, montere utstyr osv.)

 

Eksempel kort avstand og enkel montering:

To trådløse enheter  ca kr 1200 - 1400 pr. stk.

Montering og konfigurering - fra ca. kr 4000.

 

Eksempel lengre avstand og litt mer omfattende montering:

To trådløse enheter  ca kr 2800 - 3000 pr. stk.

Montering og konfigurering - fra ca. kr 6000.

 

NB: Det er alltid nødvendig med en befaring på stedet for å se om en LastMile-løsning kan leveres.