Nettsider/foto

Vi tilbyr oppsett og design av enkle, men funksjonelle nettsider. Dette kan være en enkel side for å presentere et firma eller et produkt, eller det kan være et mer omfattende nettsted med flere sider, bilder m.m.

Som en del av jobben kan vi også tilby opplæring, slik at kunden selv kan oppdatere og vedlikeholde sidene sine.

Vi har noen ganger benyttet innholdsverktøyet Joomla for å lage sider med stor fleksibilitet og mange muligheter. Joomla er egentlig et gratis verktøy. Som regel benyttes likevel maler og tilleggsfunksjoner som ikke er gratis. Prisene er imidlertid gunstige og funksjonaliteten god.

For enklere sider har vi noen ganger benyttet bloggverktøyet Blogger hos Google. Dette verktøyet er bl. a. benyttet til disse sidene som du ser på nå. Kostnaden for å lage nettsider med dette eller andre tilsvarende verktøy kan være ganske beskjeden.

Nettsider krever også det som kalles "hosting" - altså et sted der sidene lagres og gjøres tilgjengelig fra. Det er mange gode hosting-leverandører, og vi kan gjerne gi anbefalinger på dette området.