Nettsider/foto

Vi tilbyr oppsett og design av enkle, men funksjonelle nettsider. Dette kan være en enkel side for å presentere et firma eller et produkt, eller det kan være et mer omfattende nettsted med flere sider, bilder m.m.

Som en del av jobben kan vi også tilby opplæring, slik at kunden selv kan oppdatere og vedlikeholde sidene sine.

Vi benytter bl. a. innholdsverktøyet Joomla for å lage sider med stor fleksibilitet og mange muligheter. Joomla er egentlig et gratis verktøy. Som regel benyttes likevel maler og tilleggsfunksjoner som ikke er gratis. Prisene er imidlertid gunstige og funksjonaliteten god.

For enklere sider har vi noen ganger benyttet bloggverktøyet Blogger hos Google. Dette verktøyet er bl. a. benyttet til disse sidene som du ser på nå.

Nettsider krever også det som kalles "hosting" - altså et sted der sidene lagres og gjøres tilgjengelig fra. Det er mange gode hosting-leverandører, og vi kan gjerne gi anbefalinger på dette området.

For enklere nettsider har vi ofte benyttet gratis bloggverktøy som tilbys av bl. a. Google. Med slike verktøy kan man lage et nettsted til en svært beskjeden kostnad.