Trådløse nett

De aller fleste er i stand til å installere en trådløs router og få den til å fungere på en måte. Om kravet til sikkerhet, oppetid, god dekning og stabilitet er litt over 'hjemmenivå' er det imidlertid behov for både mer kunnskap og mer proffesjonelt utstyr.
Vi benytter utstyr fra flere, anerkjente leverandører, bl. a. Mikrotik og Ubiquiti. Dette utstyret er svært fleksibelt og kan konfigureres og tilpasses slik at kundens ønsker og behov tilfredsstilles best mulig. Vi har erfaring med både mindre trådløse nettverk og middels store systemer.
Utstyret vi benytter gjør det relativt enkelt å etablere trådløse forbindelser også over avstander på flere km.
Ubiquiti Unifi AP

Ubiquiti Unifi AP er beregnet for systemer der det er ønske om å        administrere flere aksesspunkter i et felles nett. Det er lett å endre konfigurasjon, blokkere brukere osv. Strømforsyning via nettverkskabel


 Amplifi
Ubiquiti Amplifi
er et aksesspunkt og router som kan være enten eneste trådløse enhet i et system eller spille sammen med en eller flere like enheter i et større nett 
(Mesh). Det finnes også egne "Mesh-enheter" som kan benyttes

Mikrotik RB 951

Mikrotik har en rekke ulike routere og aksesspunkter med stor fleksibilitet. Det finnes enheter for både innendørs og utendørs montering. Strømforsyning via nettverkskabel eller separat adapter.

Alle trådløse nett vi etablerer blir godt sikret og dokumentert.