Design / layout


Vi har ganske god erfaring med å lage layout av trykte produkter, f. eks. blader, hefter og bøker. Erfaring på dette feltet er bygget opp gjennom å ha laget et medlemsblad for en interesseorganisasjon i mange år. I løpet av denne tiden har vi også laget layout for to jubileumsbøker og en diktbok.

Ta gjerne kontakt om du har behov for å få laget alt fra et spesielt kort, en trykksak med flere sider eller en mindre bok. Trykksakene med flere sider trykkes rent fysisk hos et trykkeri etter at vi har laget grunnlaget.

Her er noen eksempler på trykksaker.


Jubileumsbok Loge St. Nikolas


Diktbok . Hilde Martha Kjos


Jubileumsbok Østfold
Kapitel BroderforeningMedlemsblad Loge St. Nikolas
- mange årganger