LastMile tilgang

Den siste biten - LastMile...

Når det er for langt eller for dyrt å grave fiber den siste biten - hva gjør man da?

Svaret kan være å benytte det som kalles "Last Mile" løsning.

Dette er ofte en trådløs link fra et sted der det er mulig å få fibertilgang til det stedet der man ønsker tilgang. Det kan være snakk om korte eller lange strekninger - fra noen få hundre meter og opp til en eller flere kilometer. Moderne trådløst utstyr håndterer dette på en god måte, og det trenger ikke å bli veldig kostbart.

Men - det er alltid noen krav eller forutsetninger. 

Aller viktigst for en trådløs link er at det er fri sikt mellom punktene der det skal opprettes forbindelse. Noen ganger kan det f. eks. være nødvendig å fjerne trær som står i veien. Andre ganger vil en god plassering av antennene kunne være tilstrekkelig.

Vi har lang erfaring med lignende løsninger siden vi for flere år siden bygget ut en "LastMile-løsning" fra Askim sentrum til nordre del av Skiptvet og Vamma i Askim. Denne løsningen ble etablert i 2004. Siden da har det vært flere oppgraderinger, og - bortsett fra de 2-3 første årene har det fungert tilnærmet problemfritt. Den lengste linken i dette opplegget var på ca. 6 km.


Hva trengs for å sette opp en LastMile løsning?

Den viktigste forutsetningen er at det er (god) fri sikt mellom punktene der linken skal opprettes. Jo større avstand mellom punktene, desto viktigere er det med fri sikt.

Videre trengs det:

  • En internett-forbindelse, f. eks. fiber på "avsenderstedet". Dette kan være et eget abonnement, eller et abonnement som deles med en nabo.
  • Trådløse (utendørs)-enheter i begge ender av linken. Utstyret kan ofte monteres rett på vegg, eller på en liten antennemast som festes på et passende sted.
  • Kabling til disse utendørs-enhetene. Det er snakk om vanlig datakabel (CAT-6). Enhetene får strømforsyning via datakabelen.
  • En router eller aksesspunkt - gjerne trådløst - som distribuerer signalene internt i huset.

Hva koster en LastMile løsning?

Det er et par viktige faktorer som spiller inn når det gjelder kostnader for å sette opp en LastMile løsning:

  • Avstand mellom punktene (større avstand krever litt dyrere utstyr enn liten avstand)
  • Tid for å installere (hvor lett eller vanskelig er det å legge kabel, montere utstyr osv.)

Eksempel kort avstand og enkel montering:

To trådløse enheter  ca kr 1200 - 1400 pr. stk.

Montering og konfigurering - fra ca. kr 4000.

 

Eksempel lengre avstand og litt mer omfattende montering:

To trådløse enheter  ca kr 2800 - 3500 pr. stk.

Montering og konfigurering - fra ca. kr 6000.

 

NB: Det er alltid nødvendig med en befaring på stedet for å se om en LastMile-løsning kan leveres.